TAN Afdeling Noord  logoNoord

Rit langs de Friese Waterlinies

 

Bij de Bekhofschans bracht Henk ons terug naar het rampjaar 1672, waarin de bisschop van Münster probeerde Friesland te veroveren. Hij gaf uitleg over de rol van de Friese waterlinie en de verschillende schansen. De Friese waterlinie is een verdedigingslinie die van Kuinre (aan de voormalige Zuiderzee) door de beekdalen van de Linde en de Tjonger (Zuidoost-Friesland) richting Frieschepalen loopt. De linie is ooit opgericht om de Spanjaarden tegen te houden tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648).

Henk illustreerde het tijdsbeeld met een verhaal uit de overlevering waaraan de Bekhofschans zijn naam te danken zou hebben.

De rit werd vervolgd naar Oldeberkoop waar het kanon werd bezichtigd waarvan de loop is opgegraven bij de Bekhofschans. Via een leuke rit door de landelijke omgeving kwamen we daarna bij de gereconstrueerde Blesseburgschans. Na bezichtiging van deze schans die via een vlonder kon worden bereikt gingen diverse leden huiswaarts. Voor de liefhebbers was er nog een “nazit” op het terras van Pieter poot in de Blesse.  De voorzitter heeft Ria en Henk namens de deelnemende leden hartelijk bedankt voor de ontvangst en de organisatie van dit evenement.

P.S. de achtergebleven Traction startte probleemloos voor de terugreis naar Zwolle.