Gerrit legde eerst de werking van de ontsteking uit en gaf daarna, op een door Gerrit en zijn schoonvader Pier geprepareerde testopstelling, een demonstratie van het testen van bobines, condensatoren en verdeelkappen. Gerrit en familie weer heel hartelijk bedankt voor de gastvrijheid en de enorme inspanning die in de voorbereiding is gestoken.