TAN Afdeling Noord  logoNoord

Vanaf 13:00 uur stroomden de leden binnen, uiteindelijk waren er meer dan 30 aanwezig.

Eerst hield de voorzitter een korte inleiding, waarin hij ook uitlegde dat vanwege de slechte gezondheid van Martin Bosman, diens echtgenote Laurence het aangekondigde partnerprogramma niet kon verzorgen. 

Gerrit legde daarna aan de hand van een schema en "levende" onderdelen de werking van het laadcircuit uit. Gelijkstroom- en wisselstroomdynamo, regelaar, etc. Er waren discussies  over de voor en nadelen van de verschillende opties en over de mogelijkheid om te bouwen van 6V naar 12V, waarbij een grote meerderheid van de aanwezigen er toch de voorkeur aan leek te geven het systeem origineel te houden.

Door leden waren vragen ingestuurd over jump starten van 6 Volts auto met behulp van een 12 Volts, over remvloeistof, opkrikken, wel of niet aanslepen.

Over het winterklaar maken van de Traction, dat wil zeggen de voorbereidingen die men moet treffen om de auto een aantal maanden te stallen, hield Mark, aan de hand van een door hemzelf opgestelde handleiding, een inleiding. De handleiding staat bij dit verslag op de website.

Over alle onderwerpen werd levendig gediscussieerd, zodat we van elkaar's ervaringen hebben kunnen leren.

Alvorens op het proeven van de Beaujolais over te gaan liet Martin Sijbesma een paar van zijn schilderijen zien. Zie ook zijn bijdrage aan het Smoelenboek en zijn website www.martinsijbesma.nl.

En de Beaujolais Primeur met de erbij geserveerde versnaperingen smaakten uitstekend.

De voorzitter sloot af met het bedanken van Gerrit en Mark, voor de voorbereidingen en de gastvrijheid. Verder wees hij erop dat dit de laatste bijeenkomst van 2009 was en wenste hij allen een goed uiteinde toe. 

Alles over het winterklaarmaken van uw Traction


Nieuwtjes

Artikel + foto's GrĂ¼nniger rondrit toegevoegd.

Agenda