Zaterdaas een nauwelijks droge dag tussen veel vorst, sneeuw en regendagen, dus hadden slechts 3 van de aanwezigen de Traction meegebrachtg. 6 maart w Tegen de 25 leden werden verwelkomd met koffie en koek door garage Veldma Citroën in Groningen. Er waren zoals gezegd 3 Tractions om het kleppen stellen op te kunnen oefenen.
Mark en Gerrit hielden eerst een inleiding over de techniek, zijkleppen, kopkleppen, waarom speling en dat soort onderwerpen en na wat discussie met ervaringsdeskundigen gingen we aan de slag. Motorkappen eraf en de verzamelde menigte kon zich uitleven.
Het was weer een nuttige en ook aangename middag, die werd afgesloten met een gezellige borrel.
We zijn veel dank verschuldigd aan Garage Veldma voor de gastvrijheid en aan Gerrit, Mark en Erik voor de organisatie en de instructie.