Op zondag 12 september verzamelden zich 12 Citroens bij de garage van Martin Sijbesma in Wommels. Martin en Ytsje verwelkomden ons en lieten ons trots het optrekje zien.
Nadat iedereen bijgekomen was van de rit er naar toe vertrokken we, achter Martin aan, voor een rit over Friese weggetjes en dijkjes, door dorpen en steden, om in Tjerkwerd te stoppen bij Atelier Wijngaarden. Behalve in deze galerie was er ook in de kerk van Tjerkwerd een expositie en die hebben we ook bekeken.
En toen weer verder, vele dorpen door, waarvan sommigen van ons de namen voor het eerst hoorden. Uiteindelijk kwamen we weer in Wommels terecht, waar we in het zuivelmuseum "It Tsiispakhus" een expositie van Martin's schilderijen en de geschiedenis van zuivelverwerking konden bekijken.
Na een korte rit kwamen we vervolgens aan in Easterein, waar we na een drankje en een toespraak van de voorzitter, weer afscheid van elkaar hebben genomen. De organisatoren, Martin en Ytsje Sijbesma en Mark Hermsen, hebben ons weer een prachtige dag bezorgd.