Ondanks de slechtweer voorspellingen met ijzel en sneeuw van Piet Paulusma was het op zondag 17 januari gezellig druk in de Skule in Drachten. Na de goede wensen voor het nieuwe jaar en de koffie met Nieuwjaarskniepertjes werd de jaarlijkse Afdelingsvergadering gehouden. Daar werd nog even stilgestaan bij het overlijden van drie Noordleden in 2009, Piet Siemer, Ipe Toonstra en Martin Bosman. De voorzitter memoreerde de grote inbreng die Martin heeft gehad bij het wel en wee van onze afdeling en de landelijke vereniging.
Het jaar 2009 is een heel erg goed jaar geweest voor onze afdeling. De georganiseerde evenementen werden veelal goed bezocht en sommige activiteiten trokken zelfs een record aantal deelnemers. De verschillende organisatoren werden onder luid applaus bedankt voor hun geweldige inzet. Was er dan helemaal niets te klagen over de afdeling Noord? Natuurlijk wel. Het Smoelenboek op onze internetsite is geen afspiegeling van het ledental. Daarom heeft het bestuur voorgesteld om bij evenementen ledenfoto's te maken en die na akkoord van het betreffende lid op de site te zetten met beperkte personalia. Leden kunnen dan bij gelegenheid hun eigen verhaaltje toevoegen. De aanwezigen hadden tegen deze werkwijze geen bezwaar en vonden het een goed idee om op zo elkaar beter te leren kennen. 
Vervolgens werden enkele personen in het zonnetje gezet t.w. Albert van Dijk die na vele jaren het afdelingsmagazijn onder zijn hoede te hebben gehad het stokje nu heeft overgedragen aan Marcel Ningen. Ook onze webmaster Koen Hendriks die ondanks de vele proefwerken en tentamens telkens weer onze website razendsnel up-to-date weet te houden. Voor hem onverwacht werd ook Marcel Ningen publiekelijk bedankt voor de 12,5 jaar dat hij de ledenadministratie voor onze vereniging voert.

Nadat de vergadering werd afgesloten was het nog lang gezellig in de Skule mede door de heerlijke hapjes en drankjes die Libbe en Carla haden verzorgd.