Op zondag 22 april heeft de afdeling Noord de landelijke Algemene Ledenvergadering van onze vereniging georganiseerd. 
We hadden gekozen voor de Vesting Bourtange om de leden van de andere afdelingen kennis te laten maken met al het moois dat onze regio te bieden heeft.
Voor de lunch hadden zich 90 personen aangemeld zodat we konden rekenen op een goede opkomst. Uiteindelijk zijn er meer dan 120 personen naar Bourtange getrokken, niet allemaal met een Traction omdat de weergoden ons aardig in de steek hebben gelaten, maar de parkeerruimte op het Pastoorbastion stond aardig vol.
Tijdens de vergadering werd onder andere het Jaarfeest op de Floriade in Venlo gepromoot en liet ons afdelingslid Marcel Ningen zien hoe hij allerlei gegevens over onze auto's digitaal toegangkelijk had gemaakt.
Piet Kok en Pim Wittop Koning werden bedankt voor de vele diensten die zij voor de vereniging hebben verricht en Gjalt van der Molen en Hans Schuring werden in hun plaats tot voorzitter c.q. penningmeester benoemd.
Na afloop van de vergadering hebben beide aftredende bestuursleden hun werkzame periode met een daverende knal afgesloten door het afschieten van een groot kanon op de vesting. Aan het eind van deze ceremonie werden de bezoekers opgewacht door gidsen die hen tijdens een rondleiding prachtige verhalen vertelden over het ontstaan en instandhouden van de vesting.
Ons bestuurslid Jaap Speelman, tevens capitain der artillerie en mede verantwoordelijk voor de organisatie heeft alle lof die we van veel kanten kregen van harte verdiend.