Na de goede wensen voor het nieuwe jaar en de koffie werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Terugblikkend op 2016 kunnen we concluderen dat het een goed jaar is geweest voor onze afdeling.

We hebben 108 leden.
De in 2016 overleden Luuk Bartelds en de echtgenote van Steven Everts hebben we een momentje herdacht.
Een extra welkom voor de nieuwe leden mevrouw E. Gorter-Bekkema uit Kornhorn en de heren H. van der veen uit Rouveen, R.A. ten Broeke uit Baarlo OV, S. van Wakeren uit Onderdendam en de heer W. Dijkstra uit Leeuwarden en de Reinder Jan Boerma uit Nieuwlande.
Ook de jubilarissen werden in het zonnetje gezet:
50 jaar lid: Luit Beenen.
40 jaar lid: Rene Vrinssen, Geert van den Berg, Tine Bouma, Bert Hofstee, Yzoo Ypey, Janny van Meijeren-Komduur, Jan de Boer, Taeke Tuinstra.

Helaas waren niet alle nieuwe leden en jubilarissen aanwezig.

De in 2016 georganiseerde evenementen zijn goed bezocht. De verschillende organisatoren werden bedankt voor hun geweldige inzet, zo ook onze webmaster Koen Hendriks, aan wie een bescheiden beloning zal worden toegestuurd.
In het bestuur wordt Gerrit Jansen, de penningmeester, opgevolgd door Jan Riewald en Yme Hoeksma door Tom Lampe. Ook Hans van Beek gaat ons verlaten wegens verhuizing buiten de regio en we zoeken dus dringend een nieuwe secretaris.
Na de vergadering is het gezellig samenzijn voortgezet onder het genot van een drankje en een hapje.
Libbe had deze middag weer geweldig verzorgd.
Zie voor de een verder verslag van de vergadering onze site http://www.tannoord.nl/ onder "bestuursvergaderingen" en voor de geplande evenementen onder "agenda".