Zondag 9 juli kwamen maar liefst 47 personen naar de Bargeblom van Henk en Ria te Zandhuizen. In een prachtige groene omgeving met leuke zitjes werd iedereen gastvrij ontvangen met koffie en thee met koek. Rond 14.15 uur maakte de stoet Tractions zich op voor vertrek richting de Bekhofschans. Eén van de voitures was de warmte te veel geworden en weigerde dienst. Nadat de inzittenden waren overgestapt in één van de andere 21 Tractions kon de rit beginnen.

Bij de Bekhofschans bracht Henk ons terug naar het rampjaar 1672, waarin de bisschop van Münster probeerde Friesland te veroveren. Hij gaf uitleg over de rol van de Friese waterlinie en de verschillende schansen. De Friese waterlinie is een verdedigingslinie die van Kuinre (aan de voormalige Zuiderzee) door de beekdalen van de Linde en de Tjonger (Zuidoost-Friesland) richting Frieschepalen loopt. De linie is ooit opgericht om de Spanjaarden tegen te houden tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648).

Henk illustreerde het tijdsbeeld met een verhaal uit de overlevering waaraan de Bekhofschans zijn naam te danken zou hebben.

De rit werd vervolgd naar Oldeberkoop waar het kanon werd bezichtigd waarvan de loop is opgegraven bij de Bekhofschans. Via een leuke rit door de landelijke omgeving kwamen we daarna bij de gereconstrueerde Blesseburgschans. Na bezichtiging van deze schans die via een vlonder kon worden bereikt gingen diverse leden huiswaarts. Voor de liefhebbers was er nog een “nazit” op het terras van Pieter poot in de Blesse.  De voorzitter heeft Ria en Henk namens de deelnemende leden hartelijk bedankt voor de ontvangst en de organisatie van dit evenement.

P.S. de achtergebleven Traction startte probleemloos voor de terugreis naar Zwolle.