In totaal zes Tractions zijn op de brug gezet en geïnspecteerd. Kor wees de geïnteresseerde toeschouwers op de kwetsbare punten van de Traction, zoals onder andere de remslangen en de remmen, wielspeling, speling in de stuurkogels en mogelijke lekkages. Ter plekke werd een Traction aan de voorzijde hoger afgesteld en aan enkele andere Tractions werden wat kleine reparaties verricht.

Aan het eind van de middag was de eensluidende conclusie, dat het nuttig was om een ander naar de technische staat van je Traction te laten kijken. Een dergelijke dag is voor herhaling vatbaar. Kor werd hartelijk bedankt voor de door hem verrichte inspecties en aan de heer Jansen (eigenaar garage) werd een attentie overhandigd als dank voor de geboden gastvrijheid. Jaap en Joop werden bedankt voor de catering. Voorzien van tips en reparatie-adviezen voor het onderhoud gingen de aanwezigen tevreden huiswaarts.