In de vergadering werden 2 nieuwe bestuursleden benoemd: Fokke Nijholt en Yme Hoeksma. Yme is tijdelijk bestuurslid speciaal voor de organisatie van het Jaarfeest.

Er waren ook dit keer een aantal jubilarissen, een viertal was aanwezig tijdens de ledenvergadering: Libbe van Es, Kor Postema, André Schulpen en Chris van der Velde. Ze kregen een Frans presentje en welgemeend applaus van de aanwezige leden.

Na het officiële gedeelte kon er nog onder het genot van een hapje en een drankje worden nagepraat.