Op donderdagavond 15 februari zijn we welkom in de Skûle te Drachten. Er zijn ongeveer 30 TAN Noord leden aanwezig. Tom begint het verhaal met zijn belevenissen van
Assen/Hilversum met zijn Landrover naar Istanboel. Onderweg al de eerste problemen met de startmotor. Daarna vliegt er een vin af van de koelventilator, dwars door
de aansluiting van de radiator. Maar er is materiaal voorhanden en een radiator wordt voorop de Landrover gemonteerd en zo komen ze in Istanboel aan. Hier zijn drie
dagen ingepland voor diverse reparaties. Daarna gaat de rit door Iran, Pakistan, India naar Bhutan in het Himalaya gebergte. Geweldig om alle verhalen en verdiepingen van
zo’n reis van 15.000 km te beluisteren.

Ook via deze weg Tom en Arnold bedankt voor de inspirerende avond.